Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Klienci biznesowi

wybierz świadomie swojego pełnomocnika

We współpracy z kancelarią doradcy podatkowego świadczymy usługi doradztwa podatkowego o najwyższej jakości, zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami naszych Klientów. Naszym priorytetem jest, aby usługi rachunkowe wykonywane były przez osoby, których wiedza i doświadczenie zapewnia najwyższy standard usług, przy utrzymaniu wynagrodzenia na konkurencyjnym poziomie.

Nasze usługi to połączenie wiedzy i doświadczenia z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego, a także usług rachunkowych. Specjalizujemy się w obsłudze prawno - podatkowej spółek prawa handlowego oraz dochodzeniu roszczeń przedsiębiorców. Zespół współpracowników kancelarii tworzą adwokaci i doradcy podatkowi oraz osoby posiadające tytuły naukowe z zakresu prawa i ekonomii, w tym pracownicy naukowi wyższych uczelni.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o wydanie interpretacji podatkowych, reprezentujemy klientów w postępowaniach przed WSA oraz NSA, jak i w postępowaniach karno - skarbowych.

Klientom zainteresowanym kompleksową obsługą prawno - podatkową oferujemy usługi w zakresie:


Bieżące doradztwo podatkowe

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • Podatek od towarów i usług (VAT);
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS);
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC);
 • Podatek od nieruchomości;
 • Podatek akcyzowy i należności celne;
 • Postępowania podatkowe i sądowe;

Optymalizacja podatkowa

 • Indywidualny dobór jurysdykcji do efektywnej optymalizacji podatkowej;
 • Zakładanie i obsługa spółek w łagodnych reżimach podatkowych;
 • Planowanie optymalnych transakcji związanych ze zbyciem nieruchomości;
 • Planowanie optymalnych transakcji związanych z „przeszacowaniem” wartości znaków towarowych bądź nieruchomości,
 • Optymalne formy wyjścia z inwestycji;
 • Optymalizacja dochodów osobistych w oparciu o kraje o łagodnym reżimie podatkowym;
Księgowość

 • Bieżąca prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i NBP;
 • Sporządzanie raportów dostosowanych do wymagań klienta;
 • Przygotowanie dokumentacji i obsługa audytu sprawozdań finansowych;
 • Doradztwo w zakresie bieżącej działalności gospodarczej;
 • Rozliczanie dotacji UE;

Kadry i Płace

 • Sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;
 • Prowadzenie rozliczeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz sporządzanie i prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej(akta osobowe,karty urlopowe,itp.);
 • Prowadzenie kompletnej dokumentacji zasiłkowej;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS,deklaracji podatkowych,deklaracji PFRON;
 • Sporządzenia rozliczeń podróży służbowych;
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników;
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy,optymalizacji wynagrodzeń,podatku PIT oraz rozliczeń z ZUS;

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica