Faktura VAT a obowiązek zapłaty

Faktura, co do zasady, nie zastępuje zgodnego oświadczenia woli stron, stanowiąc w znaczeniu cywilnoprawnym wyłącznie jednostronne oświadczenie powódki. Faktura jest dokumentem techniczno-rozliczeniowym i całkowicie oderwana od innych dowodów istnienia zobowiązania pozostaje bez znaczenia, zwłaszcza gdy strona, której przypisuje się w sporze owo zobowiązanie, z gruntu kwestionuje zasadność wystawienia faktury. Wystawiona z podpisami faktura VAT nie jest wystarczającym dowodem istnienia obowiązku zapłaty. W braku odmiennej umowy stron przyjęcie faktury nie oznacza akceptacji objętego nią zobowiązania, a w szczególności nie zastępuje czynności w postaci potwierdzenia wykonania przez wystawcę wzajemnego świadczenia umownego.Nie ma żadnej doniosłości fakt nieodesłania faktur czy ich niezanegowania przez pozwaną; z faktu zignorowania faktur nie wynika przyjęcie na siebie obowiązku ich zapłaty, zwłaszcza że nie zostały wyświetlone ani przed procesem ani w procesie jakiekolwiek uzgodnienia stron (I ACa 1520/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-05-21).