Ksiega udziałów w sp. z o.o.

Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.Księga udziałów„ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Legnicy,ul.Sejmowa 40xxxyyyzzzzz, zamieszkały w Poznaniu, ul. Kolorowa 55/74 - 40 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 20.000 złxxxyyyzzzzz, zamieszkały w Krakowie, ul. Kwiatowa 36/5 - 10 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 5.000 złxxxyyyzzzzz, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Sołtysowska 70/67 - 30 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 15.000 złxxxyyyzzzzz, zamieszkała w Warszawie, ul. Poznańska 2 - 20 udziałów o wartości 500 zł każdy, to jest o łącznej wartości 10.000 zł.