Nadanie klauzuli wykonalności

W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności Sąd nie bada merytorycznych podstaw , które mogą w razie ich zaistnienia podważyć istnienie wierzytelności. Ta kwestia należy bowiem do postępowań przeciw egzekucyjnych ( opozycyjnych) w których dłużnik może skutecznie bronić się przed wierzycielem i trwającą egzekucją zwalczając podstawy materialne stanowiące tytuł egzekucyjny, pozbawiając tym samym tytuł wykonawczy wykonalności ( art. 840 k.p.c.).W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności dłużnik natomiast może kwestionować jedynie formalne wady albo tytułu wykonawczego lub inne nieprawidłowości wynikające z działania Sądu przy nadaniu klauzuli wykonalności.VIII Cz 197/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2013-04-12