Przestępstwo pomówienia

Prokuratura Okręgowa w Legnicy postawiła zarzut pomówienia jednej z pracownic agencji reklamowej, która w sierpniu br. umieściła zdjęcie śmiertelnie postrzelonego mężczyzny w reklamie alkoholu. Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Raczkowiaka, przedstawiające czterech mężczyzn niosących śmiertelnie rannego Michała Adamowicza, zostało wykonane przez autora w dniu 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie, podczas tzw. 'wypadków lubińskich'.Pomówienie jest przestępstwem formalnym z narażenia dla dokonania którego nie jest wymagany skutek w postaci rzeczywistego poniżenia lub utraty zaufania przez pokrzywdzonego ( postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2010 roku, II KK 105/10, LEX nr 621198). Dla bytu tego przestępstwa wystarczającym jest zatem, że taka możliwość istniała, zwłaszcza, że oskarżony podawał w treściach dowodowych wpisów na forach internetowych informację i okoliczności, które w bardzo łatwy sposób pozwalały zidentyfikować pokrzywdzonego. Specyfika przestępstwa pomówienia popełnionego za pomocą środków masowego przekazu w tym przypadku za pomocą internetu, sprawia, że skoro taki wpis na forach internetowych może być dokonany w dowolnym miejscu, to oczywistym jest, że miejscem jego popełnienia jest to gdzie został ujawniony, w tym wypadku w W., tam gdzie zamieszkuje oskarżyciel prywatny i gdzie potencjalnie istniała możliwość rozpoznania pokrzywdzonego i wystąpienia skutku w postaci rzeczywistego poniżenia lub utraty zaufania przez pokrzywdzonego.IV Ka 568/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-08-26