Uzasadnione koszty naprawy pojazdu

Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku. Warto przy tym wskazać, iż kosztami „ekonomicznie uzasadnionymi są koszty - ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego serwis naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy ceny te odbiegają, tzn. są wyższe, czy też nie od cen przeciętnych dla określonej kategorii usług naprawczych na rynku, przyjęcie cen przeciętnych dla określenia wysokości przysługującego poszkodowanemu odszkodowania nie kompensowałoby, bowiem poniesionej przez poszkodowanego szkody w sytuacji, gdy dokonuje on naprawy w serwisie producenta, gdzie ceny są wyższe od przeciętnych. Należy w tym miejscu stwierdzić, iż poszkodowanemu przysługuje wybór odpowiedniego serwisu czy też warsztatu naprawczego, któremu powierzy on dokonanie naprawy uszkodzonego pojazdu. Jest zupełnie zrozumiałym iż - z uwagi na jakość świadczonych usług, jak i stosowane czyści - poszkodowany ma prawo korzystać z autoryzowanego serwisu naprawczego związanego z określoną marką samochodu (V Ca 1949/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-10-17).