Wspólność małżeńska akcji spółki akcyjnej

Akcje nabyte przez jednego małżonka w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Małżonek akcjonariusz miał prawo sprzedać je bez zgody żony, jeśli nie uszczupliło to majątku wspólnego. Była to bowiem czynność mieszcząca się w zakresie zwykłego zarządu (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2009 r. II CSK 446/2008).