Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych - spółek cywilnych i spółek prawa handlowego oraz innych form działalności prawem przewidzianych, zapewniając wysoki stopień poufności i zaangażowania, a także profesjonalizm i działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Klientom biznesowym kancelaria oferuje pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Obsługa prawna

Stała obsługa prawna skierowana jest przede wszystkim do firm, które nie zatrudniają własnych prawników i oczekują stałego wsparcia prawnego. Posiadamy także doświadczenie w świadczeniu stałej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, posiadających wewnętrzne struktury prawne. Wówczas świadczymy stałą obsługę prawną we współpracy z firmowymi prawnikami.

Klientom zainteresowanym kompleksową obsługą prawną proponujemy usługę w pełni odpowiadającą ich oczekiwaniom. Doraźne opiniowanie w konkretnych sprawach oraz bieżące konsultacje i prezentowanie stanowiska odnośnie formułowanych problemów prawnych, monitoring przepisów prawnych z zakresu działalności klienta, przygotowywanie oraz opracowywanie dokumentów, umów i wewnętrznych aktów normatywnych, uwzględniających specyfikę kontrahenta.

Uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach. Obsługa prawna począwszy od etapu tworzenia oraz zarejestrowania spółki, poprzez poszczególne przejawy jej funkcjonowania, aż do zakończenia działalności.

Stała obsługa prawna jest często wielokrotnie tańsza, niż zlecanie spraw prawnikom na etapie sądowym lub przedsądowym.

Prawo Pracy

Zapewniamy klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich kwestiach z zakresu prawa pracy, obejmujących między innymi następujące zagadnienia:

Prawo karne

Doradzamy naszym klientom w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze określone w kodeksie karnym oraz przepisach szczególnych w zakresie odpowiedzialności karnej:

Prawo administracyjne, gospodarcze i podatkowe

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności Urzędem Miasta(Gminy), Nadzorem Budowlanym oraz Państwową Inspekcją Pracy. Reprezentujemy Naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, związanych z uzyskiwaniem zezwoleń koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W postępowaniach podatkowych reprezentujemy, w szczególności płatników podatku VAT, kontrolując zasadność decyzji podatkowych w sprawach indywidualnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach podatkowych.

Krajowy Rejestr Sądowy

Kancelaria reprezentuje swoich klientów przed Krajowym Rejestrem Sądowym:

Windykacja wierzytelności

Prowadzimy przedsądowe postępowanie windykacyjne oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach mających na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego oraz w postępowaniach egzekucyjnych:

Prawo autorskie i prasowe

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego oraz reprezentuje swoich klientów w sporach sądowych z zakresu prawa autorskiego. Współpracujemy z agencjami reklamowymi, agencjami aktorskimi, producentami filmowymi, wydawnictwami oraz firmami komputerowymi i internetowymi w następującym zakresie:

Prawo cywilne i handlowe

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradzamy w zakresie kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym również dotyczących złożonych rodzajów transakcji i działalności gospodarczej. W szczególności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

Prawo sportowe

Na rzecz klientów zawodowo i amatorsko związanych ze sportem kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu:

Nieruchomości

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami, a w szczególności: