Kancelaria świadczy usługi również na rzecz klientów indywidualnych. Obrona w sprawach karnych czy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych to główne formy pomocy prawnej dla klientów indywidualnych. Klientom indywidualnym kancelaria oferuje pomoc głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy.

Prawo cywilne i rodzinne

Prawo karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, w zakresie przestępstw oraz wykroczeń z kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego skarbowego, a także przepisów karnych uregulowanych w innych aktach prawnych.

postępowanie karne wykonawcze

Prawo pracy

Reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą, udział w negocjacjach, zastępstwo procesowe przed sądem pracy, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych.