Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia adwokata

Klienci indywidualni

 

Kancelaria świadczy usługi również na rzecz klientów indywidualnych. Obrona w sprawach karnych czy zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych to główne formy pomocy prawnej dla klientów indywidualnych. Klientom indywidualnym kancelaria oferuje pomoc głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy. Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej porady prawnej wynosi 100,00 zł*.

Prawo cywilne i rodzinne

Reprezentowanie powoda lub pozwanego przed sądami w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii, uczestnictwo w negocjacjach.

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy o zapłatę,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • rozwód lub separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • alimenty.
Wynagrodzenie minimalne w sprawach cywilnych wynosi:

Wartość przedmiotu sprawy
Wynagrodzenie*
do 500 zł 60 zł
powyżej 500 zł do 1.500 zł 180 zł
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł 600 zł
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł 1.200 zł
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł 2.400 zł
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł 3.600 zł
powyżej 200.000 zł 7.200 zł
*) Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Prawo karne
Obrona w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, w zakresie przestępstw oraz wykroczeń z kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego skarbowego, a także przepisów karnych uregulowanych w innych aktach prawnych.

 • obrona oskarżonego (podejrzanego) w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
postępowanie karne wykonawcze
 • warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • udzielenie przerwy w karze,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • orzeczenie kary zastępczej,
 • rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności.

Prawo pracy
Reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą, udział w negocjacjach, zastępstwo procesowe przed sądem pracy, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych.

 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • przywrócenie do pracy,
 • zapłatę za zaległe nadgodziny,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę,
 • mobbing,
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Jakub Węgliński
Rynek 9
59-220 Legnica