Informacja o składnikach majątku małżonków

W granicach swoich działań sąd w sprawie o podział majątku może, oprócz poprzestania na wysłuchaniu zainteresowanych, zwrócić się do właściwych instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego uczestników postępowania. I tak, w szczególności w celu ustalenia, czy przedmiotem majątku wspólnego są oszczędności ulokowane przez małżonków na rachunkach bądź lokatach bankowych, sąd może zasięgnąć w odpowiednim banku informacji o ich stanie, a także o zawartości skrytek sejfów oraz przyjętych na przechowanie przedmiotach i papierach wartościowych (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe). Sąd może również zwrócić się do organizatora gry losowej lub urządzającego zakład wzajemny o podanie informacji o wysokości wygranej lub przegranej małżonka (art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych), jak też zażądać z funduszy emerytalnych informacji o stanie jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na nich przez każdego z małżonków oraz z zakładu ubezpieczeń danych na temat umów ubezpieczenia zawieranych przez jedno z małżonków i podjętych z tego tytułu wypłat (art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 104 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) (tak: K. Skiepko pod red. J. Ignaczewskiego, Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, Wydanie 1, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013, str. 75-76).I Ca 185/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2014-09-19