Menedżer do spraw Piłkarzy

Zasady działalności Menedżerów ds. Piłkarzy określa uchwała nr I/7 z dnia 31 marca 2006r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy. Tytuł Menedżer ds. Piłkarzy podlega ochronie prawnej.Działalność Menedżera polega na regularnym zajmowaniem się za wynagrodzeniem sprawami zawodników piłki nożnej, w szczególności w celu zawarcia przez nich kontraktów z klubem sportowym, występowaniu w imieniu zawodników przed organami FIFA, UEFA oraz PZPN, prezentowaniem zawodników klubom w celu zawarcia przez kluby umów transferowych.Czynności wchodzące w zakres działalności Menedżera ds. Piłkarzy mogą być również wykonywane przez adwokata lub radcę prawnego, w granicach przysługujących im uprawnień zawodowych, rodzica, rodzeństwo lub współmałżonka zawodnika.Zabrania się zawodnikom i klubom korzystania z usług nie licencjonowanych Menedżerów ds. Piłkarzy za wyjątkiem adwokata, radcy prawnego, rodzica, rodzeństwa lub współmałżonka zawodnika.